Kedudukan

Satuan Pengawasan Internal berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor IAIN Palopo.